Hippokratész gyógymódjai

Hippokratikus ízületi kezelés

A bolygók helyzete az égen Abban az időben ez egyedülálló értekezés volt az emberi test működéséről, tartalmazza a mai értelemben vett természetgyógyászat alapjait és hippokratikus ízületi kezelés más gyógykezelési módszert, beleértve az alkímiát is.

Az ősi kultúrák szoros kapcsolatban álltak egymással, és a különleges tanítások elterjedhettek Egyiptom, Kína, India, Perzsia, majd a Görög és a Római Birodalmak területén is. Az általánosan ismert ásványi és gyógy növényi kezelésen kívül a legfejlettebb eljárás a Rászaján Sasztra. Ez a fémek és vegyületeik különleges kezelésének a módszere, mely által azok az ember fizikai és finomtesteinek átalakítására válnak alkalmassá.

Csak a szellemileg nagyon előrehaladott jógik képesek a fémek ilyen módon való hippokratikus ízületi kezelés. Ahogyan a középkorban a kísérletező alkimisták is rájöttek, sok alkímiai formula egyszerűen nem működik, ha az alkimista hippokratikus ízületi kezelés képes fenntartani a magas szintű pozitív vibrációt.

Hippokratész gyógymódjai Európában Hippokratésszal Kr. Bár apja is orvos volt és kora legjobb orvosaitól tanulta az hippokratikus ízületi kezelés szokásos gyógymódokat, mégis egy Charukaa nevű indiai ayurvédikus orvos adta meg Hippokratésznek az emberi energiarendszert alkotó föld-víz-tűz-levegő elem harmonizációjának módszereit.

A fizikai kezelésnek a következő hatása van: a lágy szövetek duzzanatának csökkentése; a fájdalomcsökkenés; jobb szöveti vaszkularizáció; regeneratív folyamatok gyorsítása. A rehabilitáció az egyik fontos pont a sérülések kezelésében. Az izmok és a ligamentek hosszú távú mozdulata miatt az atrófia szükség van helyreállító eljárásokra.

Ezeket az elemi információkat főleg anyagi hordozókon keresztül vitték be a kezelt energiarendszerébe, ásványi, növényi és ritkábban állati alapanyagok által.

Míg a filozófia és a teológia Arisztotelész Kr. Ugyanis a követők és magyarázók nem értve Hippokratész energetikai tevékenységét, főleg a nedvekkel kapcsolatos írásait emelik ki.

a térd artritiszének kezelésére szolgáló módszer

Paracelsus korában forradalminak tűnő gondolatai a gyógyításról tulajdonképpen a hermetika mikrokoz­mosz-makrokozmosz elméletén alapultak Az ókorral szemben a középkori Európa nem volt olyan kiterjedt kulturális kapcsolatban a Kelettel — főleg Indiával —, ezért az indai tanítások nem termékenyítették meg az európai gondolkodást.

Ugyanakkor a beavatottsági szintek hippokratikus ízületi kezelés jöttek át a keleti mesterektől. A középkori alkímiában az adeptusok beavatottak nemcsak az ún. Azonban a beavatottságuk szintje csupán az asztrálsík alsó hét auraburkára vonatkozott. Lásd Természetgyógyász Magazin Paracelsustól Hahnemannig A középkorban belsőleg való gyógyításra csak a nem mérgező vegyületeket keresték és alkalmazták, a dózis nagysága és a készítő személy beavatottsága nagy kilengéseket mutathatott, ezért a siker sokszor kérdéses volt.

Paracelsusnak — volt kimagaslóan nagy sikere ezzel a fajta vegyészeti eljárással, miután valószínűleg olyan erős energiarendszerrel rendelkezett, mellyel képes volt akár tudatosan, akár nem tudatosan aktivizálni, felhangolni az általa készített ásványi és növényi világból származó alapanyagokat, vegyületeket.

ék fájdalma

Azonban Paracelsus tanítványai nem rendelkeztek megfelelően magas energiaszinttel. Paracelsus korában forradalminak tűnő gondolatai a gyógyításról tulajdonképpen a hermetika mikrokozmosz-makrokozmosz elméletén alapultak, a majd kétezer évvel korábban Hippokratész által alkalmazott alapelvvel azonosan.

Sérülések Ugrott állkapcs, mit kell csinálni otthon.

Paracelsus szerint az orvosi gyógyító tevékenység négy alaposzlopa közül az első az a filozófia, mely a látható természet és a nem látható, nyilván finomenergetikai háttér egységén alapul. Ez ugyanúgy a mikro- és makrokozmosz kapcsolatát tükrözi, ahogyan a többi oszlop is.

gyógyítja a csípőízület ízületi gyulladását

A második oszlop az asztrológia, melyet ugyanolyan értelemben alkalmazott, mint Hippokratész, a négy elem szintjén, és az ember a fejtől a lábig, vagyis a Kostól a Halakig a 12 jegy vonatkozásában. Alapvető fontosságúnak tartotta, hogy az orvosok ismerjék ezt az összefüggésrendszert, mert e nélkül nem képesek megmagyarázni a betegségek keletkezésének okait. Továbbá az asztrológiai jellemzők segítségével található meg a gyógyítás helyes módja, kulcsa. Ennek gyakorlati alkalmazása a harmadik oszlop, vagyis az alkímia, mellyel megfelelő gyógyszert lehet előállítani.

Szintén asztrológiai alapon akár nagyobb mennyiségben mérgező ásványi anyagokból és gyógynövényekből készítette cseppjeit, kenőcseit. Paracelsus — fogalmazta meg azt a tételt, hogy szinte bármely hippokratikus ízületi kezelés kis mennyiségben belsőleg fogyasztva lehet gyógyító hatású, nagyobb mennyiségben pedig méreg Paracelsus fogalmazta meg azt a tételt, hogy szinte bármely anyag kis mennyiségben belsőleg fogyasztva lehet gyógyító hatású, nagyobb mennyiségben pedig méreg.

Így ő tekinthető bizonyos mértékben a homeopátiai orvoslás és a kísérleti kutatás atyjának. Ezzel lefektette az alapot a természettudományos kutatás, a pszichológiai gyógyítás és a gyógyszerészet számára. Így Paracelsus az alapítója az iatrokémiának, annak az orvosi irányzatnak, mely a kémiai úton történő gyógyítást tűzte ki célul gyógyszerek készítésével. Az orvoslás negyedik oszlopa, ugyanúgy mint Hippokratésznél, az orvos önzetlen jelleme és hippokratikus ízületi kezelés tisztasága, mellyel az isteni példát szerényen követve, szeretettel kell munkálkodnia.

  1. Dörzsölje ízületi kezelést
  2. Anyagok Hippokratészek, amit tett a tudományért.
  3. Térd és csípőízület fájdalma

Az asztrológiai jellemzők és az energiarendszer harmonizálása Az asztrológiai planéták rezgésjellemzőit már az ókorban is érzékelve, a Naphoz az aranyat, a Holdhoz az ezüstöt, a Merkúrhoz a higanyt, a Vénuszhoz a rezet, a Marshoz a vasat, a Jupiterhez az ónt és a Szaturnuszhoz az ólmot kapcsolták. Az adott planéták asztrológiai jeleivel jelölték az adott fémes elemet. Ezek rezgéstulajdonságai a belőlük készült vegyületekben is megtalálhatók, így felhasználhatók az ugyanilyen rezgéssel ismert szervek energianövelésére, harmonizálására.

A Naprendszer és a világegyetem háttérsugárzása a világkorszakokat átívelő, időben megismételhetetlen, folytonosan változó hatásaikkal egyre magasabb rezgések vételére hangolják, teszik képessé az erre nyitott embert.

Azonban, mint tudjuk, nem a planétaállások hippokratikus ízületi kezelés meghatározók, hanem az azokat az energiarendszeren átengedő tudatállapot. Utóbbi átalakítására beavatottság, vagyis az adott energiatestekben való beavatkozási képesség szükséges. A betegségek az energetikai finomtestek állapotát tükrözik. A legsűrűbb finomtest az éterikus test, mely a valódi fizikai életerő mutatója, és közvetlen energiakapcsolatban van a szervek energiaszintjével.

Az étertest energiaszintjét a még finomabb dimenzióterekben elhelyezkedő asztrál- mentál- és kauzálsík információi befolyásolják. Az asztrológiai planéták rezgésjellemzőit már az ókorban is érzékelve a Naphoz például az aranyat kapcsolták Az asztrálsík auraburkai közötti csatorna áteresztőképessége a közvetlen meghatározó az étertest életerőt mutató energiaszintjének növelésében.

A legalább 16 asztrális auraburok közül a föld-víz-tűz-levegő elemekkel kapcsolatot tartó négy alsó burok kommunikál a környezettel, a földsugárzások visszahatásain keresztül a Hippokratikus ízületi kezelés planétasugárzásaival. A négy elem játéka az ötödik tér-űr elemben adja az ember, mint mandala harmóniáját, vagy éppen az abból való kiesését.

A négy alsó elemi szintű auraburok nyitottsága, tisztasága a legmeghatározóbb az egészségi állapot jellemzőinek kialakításában. Ezért a legtöbb népi vagy éppen természetgyógyászati módszer ennek a négy auraburoknak a nyitását próbálja elérni a legkülönbözőbb eljárásokkal. Még a babonaságnak tűnő ráolvasás mentál- és asztrálhatása, a szénoltás módszere — amikor izzó faszénre vizet öntenek, közben jó mentálüzeneteket mondanak, majd a vizet megitatják a beteggel — is képes valamilyen szintű asztrálsíknyitásra.

Az anyagi hordozókon keresztül ily módon az energiarendszerbe vitt információ a tapasztalat szerint alkalmasabb a csatornanyitásra, és ezzel a szervezet önszabályozását, öngyógyító mechanizmusát segítik a helyes irányba. Az energetikai módszerek csak akkor hippokratikus ízületi kezelés kifejteni kedvező hatásukat, ha a szervezet homeosztázisa, szabályozási rendszere még valamennyire működik. Az elemi szinten, energiahordozókon keresztül kifejtett hatás akkor állandósul, ha az asztrálsík magasabb, 5— A beszűkítő mentál- és kauzálinformációkat is kitisztítva, véglegessé tehetjük az adott szervi rezgésen a nyitottságot.

az ízületek mindent összetörnek

A homeopatikus orvoslásról A homeopátia vitalista filozófia, mely a betegségeket életerőzavarként magyarázza. A vitalizmusnak három fő alapállítása a következő: 1. Az élő és az élettelen nem ugyanazokból az összetevőkből áll. Az élő szervezet működése nem írható le fizikai-kémiai jellemzőkkel, vagyis 3.

A természettudományos módszertan nem alkalmas az élő szervezet leírására. Az életerő az a képesség, amellyel a szervezet válaszol és alkalmazkodik a külső körülményekhez. A homeopatikus orvoslás célja a test és a lélek közötti egyensúlyvesztés helyreállítása, belülről stimulálva a szervezet általános válaszát. A negatív lelkiállapot képes az ehhez tartozó betegségentitást magához vonzani, melyet miazmának nevez. A homeopatikus orvoslás megalapozójának, kifejlesztőjének, Hahnemannak — van egy külön miazmaelmélete.

hogyan készítsünk kenőcsöt ízületekre saját kezével

Hahnemann a korábban ismert és elfogadott miazmaelmélet alapján rendszerezte az akkori tudást. A korabeli emberek lényegesen tisztább érzékszervi tudatokkal rendelkeztek, mint a maiak.

Ezt nem írták le, hiszen köztudomású és természetes állapot volt. A finomanyagi érzékelésükkel jól vehették a miazmatikus tényezők és betegségek különféle kisugárzásait, rezgéseit, ahogyan egy mai gyakorlott ún. Hahnemann minden egyes miazmához specifikus betegséget kapcsolt. Ennek egyik legfontosabb aspektusa a miazma örökölhető hatása. Hahnemann eredetileg a miazma szót nemcsak magára a fertőző anyagra, hanem főleg annak kisugárzására!

Szerinte a miazmatikus betegségek vagy a fertőzés dinamikus hatása által jönnek létre, vagy az egész szervezet vitális erejének csökkenéséből. A betegség a térd osteoarthritis kezelési művelet 3 fok erő elhangolódásából keletkezik, ez a szakasz teljesen finomenergetikai természetű.

Ezzel igazán közel áll az olyan, főleg keleti hippokratikus ízületi kezelés, kínai, tibeti energiagyógyászatokhoz, melyek valamely energiatest zavarait kezelik különböző energiaszinteken. Ez más esetben közvetlen energiaátvitellel történik két vagy több személy energiarendszere, energiatestei között.

a kézízületek fájdalma a lapocka felé

A homeopatikus orvoslás célja a test és a lélek közötti egyensúlyvesztés helyreállítása, belülről stimulálva a szervezet általános válaszát A gyógyító feladata, hogy az életerő-csökkenést megszüntesse, az életerőt megnövelje, helyreállítsa. Alapvető különbség volt a korabeli orvosláshoz képest az is, hogy a homeopátiás szemléletben a szervezet öngyógyító képességét igyekeztek serkenteni. Ahogyan az egész középkorban, de még Hahnemann idejében is, az orvoslás eszköztára az érvágás, köpölyözés, hánytatás, hashajtás stb.

Mindenki félt ezektől a módszerektől. Hahnemann azért adta fel sikeresen induló orvosi pályáját, mert haszontalannak, sőt károsnak látta ezeket az eljárásokat.

Jó belső megérzéssel, intuícióval volt képes keresni a gyógyítás, harmonizálás régi-új útjának kapcsolódási pontjait.

Gyakori megbetegedések

A homeopátia hasonlósági elve a gyakorlati tapasztalatokból kiindulva jött létre. Azaz a beteg kórképének jellemzőihez legjobban hasonlító olyan szert keresnek, amely töményen alkalmazva ugyanolyan állapotot hozna létre. A homeopatikus szerek működése is az asztrológiai planétasugárzások energiacsatornáinak megnyitásán alapul.

  • Gyógyítás az ókortól napjainkig | TermészetGyógyász Magazin

Úgy hippokratikus ízületi kezelés, hogy Hahnemann az asztrológiai jellegű rezgéseket nem tudatosan alkalmazta, mégis a hasonlóság tanával, kísérletekkel és megfigyelésekkel pontosan rátalált a szervi rezgéseknek megfelelő analógiákra az ásványi, növényi és állati világ rezgéshordozói között. A homeopata szakember, amikor pontosan a beteg szükséglete szerint határozza meg az alkati szert, valamilyen mértékben használja azt a finom érzékszervi ráhangolódást, melyet az ayurvéda kialakulásakor és Paracelsus idejében is egyenesen az asztrológiai alapelvekből vezettek le.

A homeopátia működésének energetikai magyarázata Amikor Hahnemann intuitív módon rátalált a régi-új alapelvekre, ennek gyakorlati alkalmazását egyre többen üdvözölték a Az adott szer hígítása volt az első lépcső az alkalmazás gyakorlatában. Majd egy történet szerint, a kész szerek szekéren történő szállítása után Hahnemann észrevette, hogy a készítmények hatékonyabbak lettek.

Nyilván a szállított szerek a közel ülő személyek energia­terében voltak. Ezért bevezette a hígítás utáni rázást. Energetikai szempontból az egymást követő hígítások során nem a mechanikus rázás adja a jobb hatékonyságot, hanem az, hogy a rázás egy energiatérben történik, a rázó személy esetén annak egyéni kisugárzásában.

Tehát az idáig figyelembe nem vett energiatér adja az egyre magasabb hatóerőt. Így a nagyobb energiával rendelkező gyógyszer jobban nyitja a kezelt energiacsatornáit.

Tehát nem a hatóanyag csökkenése adja a hatásosságnövekedést, hanem a többszörös dinamizálás.

Marcsik Ákos - gyógytorna és Bemer terápia

A hígítással finomenergia-szinten igazán úgy érnek el eredményeket, hippokratikus ízületi kezelés pl. A hatóanyag bizonyos adott rezgésmintázatot képvisel, melyet megfelelő módszerekkel hatóanyag nélkül is át lehet vinni anyagi hordozókba. A meggyőző hippokratikus ízületi kezelés bizonyítékok hiánya és az aktív hatóanyag nélküli szerek használata miatt a a csípőízület lábfájdalma megszűnik áltudománynak tartják.

Ahogyan ivóvíz és élelmiszerek jó minőségét biofotonméréssel ma már könnyen ellenőrizhetik, kézenfekvő lenne a homeopatikus szerek biofoton-kibocsátását megmérni, ugyanakkor beszedés után a kezelt személy biofoton-kibocsátásának a valószínű növekedését is megmérni.

Ennek ma már semmi akadálya. Egy tudományosan megtervezett kísérlet alapja a megismételhetőség, reprodukálhatóság, lehetőleg azonos alanyokon. Ilyeneket nem találunk a valóságban. Ebből kitűnik, hogy azért nehéz a homeopátia módszertanát kísérletesen ellenőrizni, mert minden kezelt más-más rezgéscsatornáján van beszűkülve, nem megismételhető módon.

Érdekes megfigyelés az, hogy a homeopatikus szerek és placébók szedése közötti hatásfok különbség az adott kísérletet végzők elvárása szerint jön létre.

A kettős vak kísérlet ezt a hatást kívánja kiküszöbölni, de a tudat határtalan terében ez kevéssé sikerül. Évszázadokon keresztül az alkímia volt a tudomány Ezzel szemben az információátvitel lehetőségében bízók kísérletei szerint valóban jobb eredmények kaphatók a homeopatikus szerek javára. Azonban átszínezi a képet az is, hogy a kezeltek milyen fokú, erősségű mentálüzenetekkel és kauzálokokkal bírnak, melyek az alsó négy auraburok ismételt összezárására irányulnak.

Ezért szükséges a gyakorlatban a homeopata szakember által egyénileg meghatározott potenciálú szer adott időközönkénti szedése, mely időnként megismétli a csatornanyitást.